1984 - ROOF VAN DE GORDEL

Theater De Engelenbak

Heracles de onoverwinnelijke, bastaardzoon van oppergod Zeus, hij die in een aanval van razernij zijn eigen vrouw en kinderen vermoordde.
 Theseus, zijn roemrijke vriend, die door enige onverschilligheid zijn vader van een rots doet tuimelen.
 Twee wakkere kerels zonder gêne, vol van courage, met belangrijke opdrachten van het orakel, om deze onversaagd tot een goed einde te brengen. Eén ervan is om de gordel te roven van de Amazones 
Hippolyte en Antiope. Twee zusters, twee koninginnen van Themiscyra, beiden begiftigd met de gave om hun land, hun eer en hun gordel voortreffelijk te kunnen verdedigen.
 Dat belooft een strijd te worden tussen de heren en de dames. Temeer daar dit alles geschiedt onder het toeziend oog van Zeus en zijn gemalin, de godin Hera, als het bij toekijken blijft.
 Immers, Hera wenst de dames te helpen, omdat Heracles slechts een kind is van een aardse moeder, schandelijk verwekt door Zeus. Zie hier hoe goddelijke overspeligheid zo menselijk kan aandoen.
 Zeus staat natuurlijk Heracles bij, zijn zoon. En zo hoort men in gedachten reeds het gedonder van de goden, het geluid van wapengekletter, het geschrei van vrouwen die onteerd worden.

En dat alles om die ene gordel.  

  

Tekst: Benn Levy

Regie: Frans Werkman  

Spel: Johan de Graaff, Ockje de Graaff, Lies Knapp, Henk in’t Hout, Carla Benjamin, Ria Lourens, Steph Westerveld, Joke Spruijt, Marjolijn Jansen, Karin Buding.

 

Decor en licht en geluid: Ton Davids
Grime: Cora Diels
Fotografie: Hans Sibum
Kleding: Ria Lourens en de firma Serné en Zn.

 

Op onze Facebookpagina kun je enkele FOTO'S zien van de voorstelling.   

 

NOG MEER GESPEELDE STUKKEN:

E-mail