Privacybeleid

 

Toneelgroep Dosto is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@dosto.nl


Het bestuur van Dosto is de Functionaris Gegevensbescherming van Toneelgroep Dosto. Zij is te bereiken via info@dosto.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Toneelgroep Dosto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en Achternaam

- Telefoonnummer

- Emailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dosto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toneelgroep Dosto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toneelgroep Dosto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u geen gebruik te maken van onze diensten/producten en/of wenst u niet meer opgenomen te zijn in onze nieuwsbrief bestand, dan kunt u dit via info@dosto.nl kenbaar maken. Ook kunt u via de nieuwsbrief uzelf uit laten schrijven uit ons bestand. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Toneelgroep Dosto verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toneelgroep Dosto gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toneelgroep Dosto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via info@dosto.nl

E-mail